Užitečné info

Vývoj sazby daně z příjmů fyzických osob

02.09.2009 10:33
2009 Daň ze základu daně sníženého o nezdanitelnou část základu daně (§15) a o odčitatelné položky od základu daně (§34) zaokrouhleného na celá sta Kč dolů činí 15 %.   2008 ...