Přehled daní a termínů

02.09.2009 10:25


12. 03. 2009

spotřební daň – splatnost daně za leden 2009 (mimo spotřební daň z lihu)

16. 03. 2009

daň z příjmů – čtvrtletní záloha na daň
daň z příjmů – podání hlášení platebního zprostředkovatele

20. 03. 2009

daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

25. 03. 2009

spotřební daň – daňové přiznání za únor 2009
spotřební daň – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za únor 2009 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za únor 2009
energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2009

27. 03. 2009

spotřební daň – splatnost daně za leden 2009 (pouze spotřební daň z lihu)

31. 03. 2009

daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2009
daň z příjmů – podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2008, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám

09. 04. 2009

spotřební daň – splatnost daně za únor 2009 (mimo spotřební daň z lihu)

15. 04. 2009

daň silniční – záloha na daň za 1. čtvrtletí 2009

20. 04. 2009

daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

24. 04. 2009

spotřební daň – splatnost daně za únor 2009 (pouze spotřební daň z lihu)

27. 04. 2009

spotřební daň – daňové přiznání za březen 2009
spotřební daň – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za březen 2009 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2009
daň z přidané hodnoty – souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí 2009
energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2009

30. 04. 2009

daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2009

11. 05. 2009

spotřební daň – splatnost daně za březen 2009 (mimo spotřební daň z lihu)

20. 05. 2009

daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

25. 05. 2009

spotřební daň – splatnost daně za březen 2009 (pouze spotřební daň z lihu)
spotřební daň – daňové přiznání za duben 2009
spotřební daň – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za duben 2009 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za duben 2009
energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2009

01. 06. 2009

daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2009
daň z nemovitostí – splatnost celé daně (poplatníci s daňovou povinností do 5 000 Kč včetně)
daň z nemovitostí – splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků samostatně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb – dále jen „samostatně hospodařící rolníci“)

09. 06. 2009

spotřební daň – splatnost daně za duben 2009 (mimo spotřební daň z lihu)

15. 06. 2009

daň z příjmů – čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

22. 06. 2009

daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

24. 06. 2009

spotřební daň – splatnost daně za duben 2009 (pouze spotřební daň z lihu)

25. 06. 2009

spotřební daň – daňové přiznání za květen 2009
spotřební daň – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za květen 2009 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za květen 2009
energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2009

30. 06. 2009

daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2009
daň z příjmů – podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2008, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

10. 07. 2009

spotřební daň – splatnost daně za květen 2009 (mimo spotřební daň z lihu)

15. 07. 2009

daň silniční – záloha na daň za 2. čtvrtletí 2009

20. 07. 2009

daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

27. 07. 2009

spotřební daň – splatnost daně za květen 2009 (pouze spotřební daň z lihu)
spotřební daň – daňové přiznání za červen 2009
spotřební daň – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červen 2009 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2009
daň z přidané hodnoty – souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí 2009
energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2009

31. 07. 2009

daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2009

10. 08. 2009

spotřební daň – splatnost daně za červen 2009 (mimo spotřební daň z lihu)

20. 08. 2009

daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

24. 08. 2009

spotřební daň – splatnost daně za červen 2009 (pouze spotřební daň z lihu)

25. 08. 2009

spotřební daň – daňové přiznání za červenec 2009
spotřební daň – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červenec 2009 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za červenec 2009
energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2009

31. 08. 2009

daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2009
daň z nemovitostí – splatnost 1. splátky daně (samostatně hospodařící rolníci s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč)

09. 09. 2009

spotřební daň – splatnost daně za červenec 2009 (mimo spotřební daň z lihu)

15. 09. 2009

daň z příjmů – čtvrtletní záloha na daň

21. 09. 2009

daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

24. 09. 2009

spotřební daň – splatnost daně za červenec 2009 (pouze spotřební daň z lihu)

25. 09. 2009

spotřební daň – daňové přiznání za srpen 2009
spotřební daň – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za srpen 2009 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za srpen 2009
energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2009
daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2009

12. 10. 2009

spotřební daň – splatnost daně za srpen 2009 (mimo spotřební daň z lihu)

15. 10. 2009

daň silniční – záloha na daň za 3. čtvrtletí 2009

20. 10. 2009

daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

26. 10. 2009

spotřební daň – splatnost daně za srpen 2009 (pouze spotřební daň z lihu)
spotřební daň – daňové přiznání za září 2009
spotřební daň – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za září 2009 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září 2009
daň z přidané hodnoty – souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí 2009
energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2009

30. 10. 2009

daň z přidané hodnoty – poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. 1. 2010

02. 11. 2009

daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2009

09. 11. 2009

spotřební daň – splatnost daně za září 2009 (mimo spotřební daň z lihu)

20. 11. 2009

daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

24. 11. 2009

spotřební daň – splatnost daně za září 2009 (pouze spotřební daň z lihu)

25. 11. 2009

spotřební daň – daňové přiznání za říjen 2009
spotřební daň – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za říjen 2009 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za říjen 2009
energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2009

30. 11. 2009

daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2009
daň z nemovitostí – splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč)

10. 12. 2009

spotřební daň – splatnost daně za říjen 2009 (mimo spotřební daň z lihu)

15. 12. 2009

daň z příjmů – čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
daň silniční – záloha na daň za říjen a listopad 2009

21. 12. 2009

daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

28. 12. 2009

spotřební daň – splatnost daně za říjen 2009 (pouze spotřební daň z lihu)
spotřební daň – daňové přiznání za listopad 2009
spotřební daň – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za listopad 2009 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za listopad 2009
energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2009

31. 12. 2009

daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2009

 

Zpět